Daily Archives: 7 януари 2009

Работна програма на чешкото председателство

Чешката република публикува работната си програма за ротационното председателство на Европейския съюз. Основен акцент е гарантиране на енергийната сигурност на Европейския съюз. Другите два приоритета си остават Европейския съюз в света и икономиката.

По отношение на енергийната сигурност целта е по-голяма териториална диверсификация на доставчиците, широк спектър използвани източници на енергия, насърчаване на възобновяемите източници и създаване на истински вътрешен енергиен пазар на ЕС.

В областта на икономиката се обръща внимание на развитието на човешкия капитал чрез образование, професионално обучение и др. Друг важен приоритет е премахването на бариерите пред свободното движение на работници (!) и предоставяне на услуги в ЕС.

В областта на външните отношения и ЕПСО се обръща внимание на трансатлантическия диалог със САЩ. Чешкото председателство счита, че към преговори с Русия следва да се пристъпи с единодушна позиция на всички държави-членки на ЕС. Приоритет ще бъде източното измерение на Европейската политика за добросъседство.