Daily Archives: 8 януари 2009

Защо Украйна е важна за Европа

Tomas Valasek от Centre for European Reform  аргументира тезата, че Украйна трябва да бъде в непосредствения фокус на вниманието на Европейския съюз.

Авторът припомня, че Европейският съюз има обща граница с Украйна, простираща се на 1300 км., а общият годишен търговски оборот с ЕС възлиза на 34,7 милиарда евро (за 2007 г.).

Според него Европейският съюз третира Украйна по-скоро като „съсед“, а не като държава която се стреми към и може да постигне членство в съюза. Tomas Valasek счита, че единствено ясната перспектива за членство на Украйна в ЕС е в състояние да мотивира необходимите политически и икономически реформи.

Как да се справим с руския газ

В създалата се ситуация си заслужава да се прочете изследването на Pierre Noël от European Council on Foreign Relations: Beyond Dependence: How to Deal with Russian Gas.

Pierre Noël посочва, че отношенията, свързани с руския газ са много сложни по няколко причини:

• Разногласия между държавите членки относно отношенията с Русия, мотивирани от аргументи за защитата на националните им интереси;
• Липса на общ вътрешен пазар на природен газ в ЕС;
• Разнопосочни интереси на Европейския съюз и Русия – ЕС желае деполитизация на въпросите относно доставките на природен газ, в същото време политизацията на отношенията, свързани с доставката на природен газ е централен елемент от стратегията на Русия.

Решението според автора е интегриран вътрешен пазар на природен газ в Европейския съюз, който ще доведе до:

• Максимална степен на солидарност между потребителите на природен газ;
• Подобряване на колективната сигурност на доставките чрез ценовите механизми в периоди на криза за търсенето или предлагането;
• Независимост на доставките от природен газ от двустранните отношения на държавите членки с Русия. Интегрирания пазар ще европеизира двустранните търговски отношения с Газпром, без нуждата от политическа намеса на ЕС.