Daily Archives: 9 януари 2009

Нова декларация за спирането на природния газ

Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз прави нова декларация относно спирането на доставките на природен газ за редица държави членки.

Новите елементи са формалното предложение за независими наблюдатели за транзита на газ, акцент върху принципа на солидарност между държавите членки, както и конкретни мерки за гарантиране сигурността на доставките:

1. Приоритетни взаимни връзки между държавите от ЕС, доставчиците и държавите по транзита;
2. Увеличена прозрачност;
3. Кризисни механизми за справяне с временни нарушения на доставките.

EurActiv  съобщава, че чешкият министър-председател – Мирек Тополанек, е постигнал консенсус с министър-председателя на Русия, Владимир Путин, за разполагане на наблюдатели на ЕС в Украйна по трасетата за транзит на природен газ.

Четири държави премахват ограниченията за български работници

Гърция, Испания, Унгария и Португалия са премахнали ограниченията за предоставяне на труд от български работници в тези държави, които съществуваха досега. Това става в рамките на втората фаза на преходния период за България и Румъния, който започва на 1 януари 2009 г.

До тази дата държавите членки, които възнамеряваха да запазят ограниченията, следваше да уведомят Европейската комисия за това. Дания предвижда да премахне ограниченията за български работници на 1 май 2009 г.

Втората фаза приключва на 31 декември 2011 г. След тази дата ограниченията могат да бъдат запазени само при наличие на затруднения на пазара на труда на държава членка, които биха могли сериозно да застрашат стандарта на живот или нивото на заетост.

Първа седмица за еврото в Словакия

Една седмица след приемането на еврото като официално разплащателно средство в Словакия, по данни на Европейската комисия ¾ от населението използва предимно новата валута. Почти всички клиенти получават рестото си при покупки в евро. Известен проблем създават само едрите банкноти евро, които пенсионерите получават от пощенските клонове като пенсия, и които могат да бъдат развалени на по-дребни банкноти само в супермаркетите.

Общата европейска валута навърши 10 години. В момента еврозоната обхваща 16 държави членки и население от над 375 милиона души.

Къде е България? Все още извън валутния механизъм ERM II, който предхожда по време присъединяването към еврозоната. Защо сме там?

Защото, както посочва и ЕЦБ, въпреки че няма формални изисквания за влизане в ERM II са необходими:
• консенсус относно курса на местната валута (лева);
• финансова консолидация;
• реална конвергенция на икономиката.

В България в условията на валутен борд, съотношението между лева и еврото е фиксирано на 1.95583 лева за едно евро (чл. 29 и чл. 30 ЗБНБ). Съществуват редица мнения, че курсът на българския лев е надценен. Допълнителен проблем е дефицитът по текущата сметка.