Daily Archives: 12 януари 2009

Призовавам Георги Пирински към отговорен диалог

Встрани (но не съвсем) от основната тема на блога ми – право на Европейския съюз, ще го използвам, за да поканя председателя на Народното събрание на Република България на отговорен диалог.

Вземам повод от следното негово изявление:

„Всички, които са заявили искане за протести, са регистрирани в общината и е въпрос на техника да бъдат открити и да бъдат призовани към отговорен диалог„.

Уважаеми господин Пирински,

Горещо подкрепям идеята Ви за отговорен диалог, но не съм регистриран в общината (освен като жител на град София). Тъй като имам намерение да участвам в протеста на 14.01.2009 г. в град София, най-любезно Ви каня в удобно за Вас време на отговорен диалог по всички теми от взаимен интерес.

Струва ми се удачно да поканим като наблюдатели на нашия отговорен диалог представители на институциите на Европейския съюз, с цел диалогът да бъде още по-отговорен.

Искрено ваш,

Вихър Георгиев

Идеите на Владимир Путин – принос към международното право и правото на ЕС

Министър-председателят на Руската федерация, Владимир Путин, е предложил на засегнатите държави-членки на Европейския съюз да поискат създаването на специален съд относно спирането на доставките на природен газ, тъй като Украйна е ратифицирала Договора за създаване на Европейската енергийна харта (ЕЕХ).

Това, което Владимир Путин не казва е, че Русия е подписала, но не е ратифицирала Европейската енергийна харта. Така способите за разрешаване на спорове, предвидени в хартата, не обвързват Руската федерация (виж чл. 27 и сл. на ЕЕХ).

Впрочем ратификацията от Руската федерация на Европейската енергийна харта е един от важните въпроси на диалога ЕС-Русия от 2005 г. насам.

И още нещо. Страна по ЕЕХ е Европейската общност, а не отделните държави членки.