Daily Archives: 13 януари 2009

Резултати от извънредното заседание на Съвета на ЕС

Съветът на ЕС във формат „Транспорт, телекомуникации и енергетика“ заседава извънредно на 12 януари с оглед на ситуацията със спирането на доставките на природен газ от Русия през Украйна.

В заключенията се говори за спешно укрепване на енергийната политика в държавите членки и на ниво Европейски съюз. Обръща се внимание на прозрачноста на данните относно физическите обеми природен газ, които преминават по газопреносната мрежа, както и нивото на запасите в държавите членки и държавите по транзита. Съветът възлага на ЕК да проучи възможностите за регионални и двустранни споразумения за солидарност при сериозни нарушения на доставките. На ЕК се възлага също така да установи пропуските и слабите места в системите за взаимно свързване на газопреносните мрежи на държавите членки.

От своя страна чешкото председателство на Съвета на ЕС приветства обещанието на Русия да бъде пуснат природния газ още днес (13 януари). Това обаче все още не е станало.