Daily Archives: 15 януари 2009

Европейският парламент се тревожи за нарушения на основните права на човека в ЕС

В потвърждение на вчерашното ми твърдение:

В доклад депутатите от ЕП изразяват своята загриженост от големия брой нарушения на основните права на човека в държави-членки на ЕС, като отделят особено внимание на случаите на дискриминация срещу малцинствата, както и на заплахите за неприкосновеността на личния живот. Те искат също така по-добро сътрудничество между европейските институции и държавите-членки в областта на имиграцията и даването на убежище.

Вероятно за в бъдеще ще се наложи ЕП да обърне повече внимание на правото на свободно изразяване, струва ми се.

Писмо от председателството на ЕС и ЕК до Русия и Украйна

В съвместно писмо Мартин Риман, министър на индустрията и търговията на Чешката република, и Андрис Пиебалгс, комисар по енергетика в Европейската комсия, се обръщат към Сергей Шматко – министър на енергетиката на Русия, и Юрий Продан – министър на горивата и енергетиката на Украйна.

В писмото се посочва, че международните наблюсдатели вече са разположени по трасетата на природния газ и следва всички спрени доставки да бъдат възобновени. Председателството на ЕС и Европейската комисия предупреждават Русия и Украйна, че в случай, че доставките на газ не бъдат незабавно възобновени, тяхната репутация като надеждни партньори ще бъде накърнена „необратимо“.

Междувременно българският премиер Сергей Станишев посети последователно Русия и Украйна, напълно безрезултатно.