Daily Archives: 19 януари 2009

Икономическа прогноза за 2009-2010 г.

Европейската комисия представя междинните си прогнози за икономическото развитие за 2009-2010 г. Предвижда се спад на икономическия ръст до около 1 % през 2008 г. както в ЕС, така и в еврозоната, от малко под 3 % през 2007 г. През 2009 г. се очаква реалният БВП да спадне рязко с 1,8 % в ЕС и с 1,9 % в еврозоната, преди да се възстанови с около ½ % през 2010 г.

За България се очаква ръст на БВП за 2009 г. от 1,8% и за 2010 г. – 2,5%. Инфлацията намалява до 4,8%, а безработицата леко се покачва до 6,4% през 2010 г.