Daily Archives: 21 януари 2009

Спорът за името на Македония

International Crisis Group представя оценката си за текущото състояние на спора за името между Македония и Гърция. Според доклада безкрайното забавяне на интеграцията в НАТО и ЕС може да подкопае постигнатата стабилизация на страната. Последиците от това ще бъдат изключително вредни, не на последно място и за Гърция.

Предлагат се конкретни стъпки за решаването на спора, които включват взаимни отстъпки, както и насърчаване на Гърция от страна на другите държави членки в НАТО и ЕС да преосмисли позицията си по спора в случай, че Македония също направи съответните стъпки.

Според ICG името „Република Северна Македония“ може да бъде добро компромисно решение. Докладът обръща специално внимание на враждебното съдържание в учебниците по история на двете държави и препоръчва съвместна работа по тази тема.

Какви са акцентите за изборите за Европейски парламент

Евробарометър са направили проучване, фокусирано върху актуалните теми за изборите за Европейски парламент през юни 2009 г.

Отчита се, че сериозно се е увеличило значението на въпросите от икономически и социален характер. Повишава се осведомеността за датата на изборите, но намалява интереса към самите избори,както и броя на имащите намерение да гласуват.

Гражданите на Европейския съюз очакват от Европейския парламент най-вече работа в областта на сигурността, защита на правата на потребителите, здравеопазването и измененията в климата.

За най-важен елемент на европейската идентичност се определя еврото.