Daily Archives: 22 януари 2009

Кой за какво се бори

Според EurActiv България и Румъния по спешност предприемат процесуално-следствени действия по случаи с висок обществен интерес. За Румъния се споменава обвинението срещу Адриан Нъстасе, а за България – задържането под стража на Пламен Галев и Ангел Христов.

В края на статията EurActiv посочва, че според техни източници Румъния се бори да бъде прекратен мониторинга [по механизма за проверка и сътрудничество], а България се опитва да избегне най-лошата санкция: предпазна клауза [за признаване на съдебните решения на българските съдилища]„.

Трудно ми е да преценя дали предпазната клауза е най-лошата санкция и санкция ли е изобщо (в юридически смисъл – не). Но е показателно какъв е хоризонта на нашия стремеж. Впрочем докато се повдигат обвинения срещу организирани престъпни групи, задържани лица умират.

10-годишна стратегия за морския транспорт

Европейската комисия представя своята 10-годишна стратегия на Европейския съюз за морския транспорт. Стратегията припомня, че 90% от стокооборота на ЕС с трети държави се транспортира по море.

Стратегическите препоръки засягат седем основни теми:

• Конкурентноспособен европейски корабен транспорт;
• Човешки фактор – професиите, свързани с корабоплаването, да станат по-атрактивни за младежите;
• По-зелен морски транспорт – с дългосрочна цел „нула отпадъци – нула емисии“;
• Безопасна и сигурна система на морския транспорт;
• На международната сцена – стремеж към установяване на цялостна международна регулаторна рамка за морския транспорт;
• Морски транспорт на къси разстояния – създаване на общо Европейско пространство за морски транспорт;
• Иновации и технологично развитие – относно енергийната ефективност на корабите, предотвратяване замърсяването на околната среда, намаляване на рисковете от инциденти, подобряване на качеството на живот в морето.