Daily Archives: 23 януари 2009

Народното събрание е възложило консултации за 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй”

По информация в медиите Народното събрание е възложило на Министерски съвет „да разгледа във взаимодействие с ЕС възможността за рестартиране на спрените 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“, в съответствие с правото на ЕС, на техническите възможности и на изискванията за сигурност и безопасна експлоатация.“

Няма как да стане без взаимодействие с ЕС – аргумент от чл. 30 от Акта относно условията за присъединяване, но това се знае. Това, което явно не се знае е какъв е характерът на процедурата по чл. 36 от Акта.

Европейска класация за иновации

Генерална дирекция „Предприятия и индустрия“ на Европейската комисия е подготвила класация на държавите членки на ЕС с оглед на представянето им по отношение на иновациите. За оценката се използват 29 индикатора в 3 основни групи – предпоставки, дейности и резултати.

Открояват се четири основни групи държави:

  • Иновационни лидери – с оценки много над средните за ЕС;
  • Иновационни последователи – с оценки около и над средното за ЕС;
  • Умерени иноватори – с оценки под средните за ЕС;
  • Наваксващи страни – с оценки много под средните за ЕС.

България е част от групата на наваксващите страни.