Daily Archives: 26 януари 2009

Първо изключване от регистъра на лобистите

Европейската комисия е решила да изключи от регистъра на лобистите консултантската фирма GPlus, защото е отказала да посочи някои от клиентите си. Изключването засега е временно – за срок от 4 седмици. GPlus ще бъде вписана отново, ако посочи тези три клиента. Компанията твърди, че тези три клиента изрично са п9оискали да не бъдат посочвани.

Едно от основните искания по отношение на т.нар. лобистки фирми беше те да разкрият списъците със своите клиенти, което да гарантира истинска прозрачност на регистъра.

Българското правителство иска съдействие от ЕК за блокадата на границата с Гърция

Министърът на транспорта Петър Мутафчиев е изпратил писмо до ГД „Транспорт“ на Европейската комисия с искане Гърция да осигури на своя територия транспортен коридор за български превозвачи. Това се налага, защото вече няколко дни са блокирани всички КПП с Гърция поради протеста на гръцките фермери.

Тук въпросът е какви са правомощията на ЕК в този случай. Приложимото право е както по отношение на свободата на движение на хора, стоки и услуги (вътрешен пазар), така и в рамките на транспортната политика, а в крайна сметка и на acquis от Шенген.

Това, което следва да направи ЕК, е да провери дали е извършено нарушение на общностното право и да предупреди Гърция незабавно да позволи предвижването през КПП с България, както и във вътрешността на страната. ЕК обаче няма как да „осигури коридор“ – това може да направи само държавата Гърция.