Daily Archives: 27 януари 2009

Проверки, доказателства и обвинения – по МВР

Цитат на министъра на вътрешните работи на Република България: този, който обвинява, трябва да скрепи обвинението си с някакви доказателства. Поводът – протестите на 14 януари 2009 г. Министърът продължава:

„при нас към момента в районните полицейски управления, специално помолих за такава справка, няма постъпили жалби. Хубаво, ще каже някой, не вярват на полицията, не подават в полицията. Нека тогава да отидат в прокуратурата.“

С това Михаил Миков обяснява липсата на образувани проверки или досъдебни производства срещу служители на МВР за действията им по времето на протеста на 14 януари.

Уважаеми господин Миков, в Република България повдига обвинение само прокурора, когато състави обвинителен акт (аргумент от чл. 246 НПК), и вие това много добре го знаете. Също така много добре знаете, че законен повод за образуване на досъдебно производство е и „информация за извършено престъпление, разпространена чрез средствата за масово осведомяване“ (чл. 208, т. 2 НПК).

НЕ Е РАБОТА НА ПОСТРАДАЛИЯ в наказателния процес да събира доказателства, още по-малко пък да повдига обвинения. И това вие МНОГО ДОБРЕ го знаете (правата на пострадалия са уредени в чл. 75 НПК; изключение правят само престъпления, което се преследват по тъжба на пострадалия).

Оттук извода – когато разследващият орган не си върши работата, това не е по вина на пострадалия. И когато разследващият орган е разследващ полицай, вие лично носите отговорност за несвършената работа (аргумент от чл. 20 ЗМВР).

Сърбия иска да подаде молба за членство в ЕС

Сърбия е изявила желание да подаде молба за членство в ЕС по времето на чешкото председателство на ЕС (т.е. до 30 юни 2009 г.).