Monthly Archives: януари 2009

Сърбия иска да подаде молба за членство в ЕС

Сърбия е изявила желание да подаде молба за членство в ЕС по времето на чешкото председателство на ЕС (т.е. до 30 юни 2009 г.).

Първо изключване от регистъра на лобистите

Европейската комисия е решила да изключи от регистъра на лобистите консултантската фирма GPlus, защото е отказала да посочи някои от клиентите си. Изключването засега е временно – за срок от 4 седмици. GPlus ще бъде вписана отново, ако посочи тези три клиента. Компанията твърди, че тези три клиента изрично са п9оискали да не бъдат посочвани.

Едно от основните искания по отношение на т.нар. лобистки фирми беше те да разкрият списъците със своите клиенти, което да гарантира истинска прозрачност на регистъра.

Българското правителство иска съдействие от ЕК за блокадата на границата с Гърция

Министърът на транспорта Петър Мутафчиев е изпратил писмо до ГД „Транспорт“ на Европейската комисия с искане Гърция да осигури на своя територия транспортен коридор за български превозвачи. Това се налага, защото вече няколко дни са блокирани всички КПП с Гърция поради протеста на гръцките фермери.

Тук въпросът е какви са правомощията на ЕК в този случай. Приложимото право е както по отношение на свободата на движение на хора, стоки и услуги (вътрешен пазар), така и в рамките на транспортната политика, а в крайна сметка и на acquis от Шенген.

Това, което следва да направи ЕК, е да провери дали е извършено нарушение на общностното право и да предупреди Гърция незабавно да позволи предвижването през КПП с България, както и във вътрешността на страната. ЕК обаче няма как да „осигури коридор“ – това може да направи само държавата Гърция.

Народното събрание е възложило консултации за 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй”

По информация в медиите Народното събрание е възложило на Министерски съвет „да разгледа във взаимодействие с ЕС възможността за рестартиране на спрените 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“, в съответствие с правото на ЕС, на техническите възможности и на изискванията за сигурност и безопасна експлоатация.“

Няма как да стане без взаимодействие с ЕС – аргумент от чл. 30 от Акта относно условията за присъединяване, но това се знае. Това, което явно не се знае е какъв е характерът на процедурата по чл. 36 от Акта.

Европейска класация за иновации

Генерална дирекция „Предприятия и индустрия“ на Европейската комисия е подготвила класация на държавите членки на ЕС с оглед на представянето им по отношение на иновациите. За оценката се използват 29 индикатора в 3 основни групи – предпоставки, дейности и резултати.

Открояват се четири основни групи държави:

  • Иновационни лидери – с оценки много над средните за ЕС;
  • Иновационни последователи – с оценки около и над средното за ЕС;
  • Умерени иноватори – с оценки под средните за ЕС;
  • Наваксващи страни – с оценки много под средните за ЕС.

България е част от групата на наваксващите страни.

Кой за какво се бори

Според EurActiv България и Румъния по спешност предприемат процесуално-следствени действия по случаи с висок обществен интерес. За Румъния се споменава обвинението срещу Адриан Нъстасе, а за България – задържането под стража на Пламен Галев и Ангел Христов.

В края на статията EurActiv посочва, че според техни източници Румъния се бори да бъде прекратен мониторинга [по механизма за проверка и сътрудничество], а България се опитва да избегне най-лошата санкция: предпазна клауза [за признаване на съдебните решения на българските съдилища]„.

Трудно ми е да преценя дали предпазната клауза е най-лошата санкция и санкция ли е изобщо (в юридически смисъл – не). Но е показателно какъв е хоризонта на нашия стремеж. Впрочем докато се повдигат обвинения срещу организирани престъпни групи, задържани лица умират.

10-годишна стратегия за морския транспорт

Европейската комисия представя своята 10-годишна стратегия на Европейския съюз за морския транспорт. Стратегията припомня, че 90% от стокооборота на ЕС с трети държави се транспортира по море.

Стратегическите препоръки засягат седем основни теми:

• Конкурентноспособен европейски корабен транспорт;
• Човешки фактор – професиите, свързани с корабоплаването, да станат по-атрактивни за младежите;
• По-зелен морски транспорт – с дългосрочна цел „нула отпадъци – нула емисии“;
• Безопасна и сигурна система на морския транспорт;
• На международната сцена – стремеж към установяване на цялостна международна регулаторна рамка за морския транспорт;
• Морски транспорт на къси разстояния – създаване на общо Европейско пространство за морски транспорт;
• Иновации и технологично развитие – относно енергийната ефективност на корабите, предотвратяване замърсяването на околната среда, намаляване на рисковете от инциденти, подобряване на качеството на живот в морето.

Спорът за името на Македония

International Crisis Group представя оценката си за текущото състояние на спора за името между Македония и Гърция. Според доклада безкрайното забавяне на интеграцията в НАТО и ЕС може да подкопае постигнатата стабилизация на страната. Последиците от това ще бъдат изключително вредни, не на последно място и за Гърция.

Предлагат се конкретни стъпки за решаването на спора, които включват взаимни отстъпки, както и насърчаване на Гърция от страна на другите държави членки в НАТО и ЕС да преосмисли позицията си по спора в случай, че Македония също направи съответните стъпки.

Според ICG името „Република Северна Македония“ може да бъде добро компромисно решение. Докладът обръща специално внимание на враждебното съдържание в учебниците по история на двете държави и препоръчва съвместна работа по тази тема.

Какви са акцентите за изборите за Европейски парламент

Евробарометър са направили проучване, фокусирано върху актуалните теми за изборите за Европейски парламент през юни 2009 г.

Отчита се, че сериозно се е увеличило значението на въпросите от икономически и социален характер. Повишава се осведомеността за датата на изборите, но намалява интереса към самите избори,както и броя на имащите намерение да гласуват.

Гражданите на Европейския съюз очакват от Европейския парламент най-вече работа в областта на сигурността, защита на правата на потребителите, здравеопазването и измененията в климата.

За най-важен елемент на европейската идентичност се определя еврото.

Икономическа прогноза за 2009-2010 г.

Европейската комисия представя междинните си прогнози за икономическото развитие за 2009-2010 г. Предвижда се спад на икономическия ръст до около 1 % през 2008 г. както в ЕС, така и в еврозоната, от малко под 3 % през 2007 г. През 2009 г. се очаква реалният БВП да спадне рязко с 1,8 % в ЕС и с 1,9 % в еврозоната, преди да се възстанови с около ½ % през 2010 г.

За България се очаква ръст на БВП за 2009 г. от 1,8% и за 2010 г. – 2,5%. Инфлацията намалява до 4,8%, а безработицата леко се покачва до 6,4% през 2010 г.