Monthly Archives: януари 2009

ЕК предлага мерки за подкрепа на млекопроизводителите

Мариан Фишер Боул, комисар по селското стопанство и развитието на селските райони, предлага нови мерки за подпомагане на пазара.

Очаква се следващата седмица Европейската комисия да поднови възстановяванията при износ на масло, сирене, пълномаслено и обезмаслено мляко на прах. Когато през март се започне интервенционното изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах, Комисията възнамерява при необходимост чрез редовни търгове да купи повече от предварително установените количества.

Европейският парламент се тревожи за нарушения на основните права на човека в ЕС

В потвърждение на вчерашното ми твърдение:

В доклад депутатите от ЕП изразяват своята загриженост от големия брой нарушения на основните права на човека в държави-членки на ЕС, като отделят особено внимание на случаите на дискриминация срещу малцинствата, както и на заплахите за неприкосновеността на личния живот. Те искат също така по-добро сътрудничество между европейските институции и държавите-членки в областта на имиграцията и даването на убежище.

Вероятно за в бъдеще ще се наложи ЕП да обърне повече внимание на правото на свободно изразяване, струва ми се.

Писмо от председателството на ЕС и ЕК до Русия и Украйна

В съвместно писмо Мартин Риман, министър на индустрията и търговията на Чешката република, и Андрис Пиебалгс, комисар по енергетика в Европейската комсия, се обръщат към Сергей Шматко – министър на енергетиката на Русия, и Юрий Продан – министър на горивата и енергетиката на Украйна.

В писмото се посочва, че международните наблюсдатели вече са разположени по трасетата на природния газ и следва всички спрени доставки да бъдат възобновени. Председателството на ЕС и Европейската комисия предупреждават Русия и Украйна, че в случай, че доставките на газ не бъдат незабавно възобновени, тяхната репутация като надеждни партньори ще бъде накърнена „необратимо“.

Междувременно българският премиер Сергей Станишев посети последователно Русия и Украйна, напълно безрезултатно.

Българският демократичен дефицит

Както вече стана ясно, участвах днес в националния протест на площад „Народно събрание“ в София.
Имам да казвам няколко неща:
1. Искрено вярвам, че действията на органите на МВР бяха предварително определени; тези хора бяха дошли, за да бият протестиращи. Техните ръководители постоянно ги насърчаваха (бих казал дори насъскваха). Хулиганските прояви на няколкостотин футболни фенове очевидно бяха достатъчно основание за физическа саморазправа с всички протестиращи, включително и с мен.
2. Слушайки коментарите на управляващите се оказва, че на площада са били събрани шайка разбойници. Отказвам да се разпозная като разбойник. Аз съм гражданин на Република България, гражданин на Европейския съюз, данъкоплатец, неосъждан. Нещо повече, правя каквото мога, за да изпълнява Република България задълженията си и да ползва правата си на член на Европейския съюз. Но защо???
3. Европейският съюз се основава на принципите на свобода, демокрация, спазване на човешките права и основните свободи, и законност (виж чл. 6, пара. 1 ДЕО). Категорично считам, че Република България в сегашния момент не гарантира основните ми човешки права, и по-конкретно правото ми на лична свобода и неприкосновеност (чл. 30 от Конституцията), още по-малко пък правото ми да изразявам мнение и да го разпространявам (чл. 39 от Конституцията), да не споменавам правото ми да се събирам с други български граждани мирно и без оръжие на събрания и манифестации (чл. 43 от Конституцията). В този смисъл Република България не изпълнява задълженията си на член на Европейския съюз за защита на тези човешки права.
4. Явно коруционният establishment в България е сериозно притеснен от този протест. Но може би им убягва следния факт – не можете да арестувате Жак Баро или пък Жозе Мануел Барозо. И през февруари ще чуете от тях, вече с открито обиден тон, същото, което се опитахме да ви кажем днес.

Резултати от извънредното заседание на Съвета на ЕС

Съветът на ЕС във формат „Транспорт, телекомуникации и енергетика“ заседава извънредно на 12 януари с оглед на ситуацията със спирането на доставките на природен газ от Русия през Украйна.

В заключенията се говори за спешно укрепване на енергийната политика в държавите членки и на ниво Европейски съюз. Обръща се внимание на прозрачноста на данните относно физическите обеми природен газ, които преминават по газопреносната мрежа, както и нивото на запасите в държавите членки и държавите по транзита. Съветът възлага на ЕК да проучи възможностите за регионални и двустранни споразумения за солидарност при сериозни нарушения на доставките. На ЕК се възлага също така да установи пропуските и слабите места в системите за взаимно свързване на газопреносните мрежи на държавите членки.

От своя страна чешкото председателство на Съвета на ЕС приветства обещанието на Русия да бъде пуснат природния газ още днес (13 януари). Това обаче все още не е станало.

Призовавам Георги Пирински към отговорен диалог

Встрани (но не съвсем) от основната тема на блога ми – право на Европейския съюз, ще го използвам, за да поканя председателя на Народното събрание на Република България на отговорен диалог.

Вземам повод от следното негово изявление:

„Всички, които са заявили искане за протести, са регистрирани в общината и е въпрос на техника да бъдат открити и да бъдат призовани към отговорен диалог„.

Уважаеми господин Пирински,

Горещо подкрепям идеята Ви за отговорен диалог, но не съм регистриран в общината (освен като жител на град София). Тъй като имам намерение да участвам в протеста на 14.01.2009 г. в град София, най-любезно Ви каня в удобно за Вас време на отговорен диалог по всички теми от взаимен интерес.

Струва ми се удачно да поканим като наблюдатели на нашия отговорен диалог представители на институциите на Европейския съюз, с цел диалогът да бъде още по-отговорен.

Искрено ваш,

Вихър Георгиев

Идеите на Владимир Путин – принос към международното право и правото на ЕС

Министър-председателят на Руската федерация, Владимир Путин, е предложил на засегнатите държави-членки на Европейския съюз да поискат създаването на специален съд относно спирането на доставките на природен газ, тъй като Украйна е ратифицирала Договора за създаване на Европейската енергийна харта (ЕЕХ).

Това, което Владимир Путин не казва е, че Русия е подписала, но не е ратифицирала Европейската енергийна харта. Така способите за разрешаване на спорове, предвидени в хартата, не обвързват Руската федерация (виж чл. 27 и сл. на ЕЕХ).

Впрочем ратификацията от Руската федерация на Европейската енергийна харта е един от важните въпроси на диалога ЕС-Русия от 2005 г. насам.

И още нещо. Страна по ЕЕХ е Европейската общност, а не отделните държави членки.

Регламент относно задълженията за издръжка

В Официален вестник е обнародван Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.

Регламентът обединява разпоредби за стълкновенията на юрисдикции, за стълкновенията на закони, за признаването и за изпълнителната сила, за изпълнението на решенията, за правната помощ и за сътрудничеството между централните органи на държавите членки по задълженията за издръжка.

Приложното поле на регламента включва всички задължения за издръжка, произтичащи отсемейни, родствени, брачни отношения или отношения по сватовство.

Регламентът се прилага от 18 юни 2011 г., при условие че Хагският протокол от 2007 г. е приложим в ЕС към тази дата.

Нова декларация за спирането на природния газ

Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз прави нова декларация относно спирането на доставките на природен газ за редица държави членки.

Новите елементи са формалното предложение за независими наблюдатели за транзита на газ, акцент върху принципа на солидарност между държавите членки, както и конкретни мерки за гарантиране сигурността на доставките:

1. Приоритетни взаимни връзки между държавите от ЕС, доставчиците и държавите по транзита;
2. Увеличена прозрачност;
3. Кризисни механизми за справяне с временни нарушения на доставките.

EurActiv  съобщава, че чешкият министър-председател – Мирек Тополанек, е постигнал консенсус с министър-председателя на Русия, Владимир Путин, за разполагане на наблюдатели на ЕС в Украйна по трасетата за транзит на природен газ.

Четири държави премахват ограниченията за български работници

Гърция, Испания, Унгария и Португалия са премахнали ограниченията за предоставяне на труд от български работници в тези държави, които съществуваха досега. Това става в рамките на втората фаза на преходния период за България и Румъния, който започва на 1 януари 2009 г.

До тази дата държавите членки, които възнамеряваха да запазят ограниченията, следваше да уведомят Европейската комисия за това. Дания предвижда да премахне ограниченията за български работници на 1 май 2009 г.

Втората фаза приключва на 31 декември 2011 г. След тази дата ограниченията могат да бъдат запазени само при наличие на затруднения на пазара на труда на държава членка, които биха могли сериозно да застрашат стандарта на живот или нивото на заетост.