Daily Archives: 11 февруари 2009

Отношенията ЕС – Русия: 2008-2009

Stefan Meister и Alexander Rahr от German Society for Foreign Policy (DGAP) са публикували изследване на развитието на отношенията Европейски съюз – Русия след войната в Грузия. Авторите смятат, че Русия преследва своите интереси, без изобщо да отчита интересите на ЕС и без да прави компромиси.

Изследването подчертава, че противопоставяйки се на „западното“ влияние в държавите от бившия СССР, Русия на практика се противопоставя на политиката на добросъседство на ЕС. Meister и Rahr твърдят, че ЕС трябва да има самостоятелна политика спрямо Русия, независима от политиката на САЩ. Те предлагат структурен подход, нови механизми за диалог и предотвратяване на ескалацията при възникващи и съществуващи конфликти.

Централна и Източна Европа и икономическата криза

Katinka Barysch от Centre for European Reform представя доклада: „New Europe and the Economic Crisis“, представящ детайлна информация относно влиянието на икономическата криза върху новите държави членки в Централна и Източна Европа.

Според доклада:

• Новите ДЧ са засегнати в огромна степен от свиването на кредита и изчезващите експортни пазари. Мнозинството държави са уязвими поради бюджетно разточителство, бум на кредитирането и твърде големи външни дефицити.
• Повечето „богати“ държави в ЕС увеличават бюджетните разходи, за да се справят с кризата. някои нови ДЧ са силно ограничени поради рестриктивни програми на МВФ. При други повишените бюджетни разходи не могат да компенсират загубените експортни пазари.
• Текущото чувство на безпомощност в Централна и Източна Европа се допълва от по-дълбокото усещане, че моделът на растеж след Студената война е сбъркан. Досегашните съставки на успеха – отварянве на търговията и продажба на банките на западноевропейски банки, увеличава уязвимостта. Европейският съюз, който действаше като котва за реформите в миналото, е загубил влиянието си и доверието в региона.
• Новите ДЧ нямат време за губене или за взаимни обвинения. Изправени пред предизвикателствата на застаряващо население, ожесточена световна конкуренция и по-високи изисквания за опазване на околната среда, те трябва да подобрят икономическия си модел на интеграция и либерализация. Но за това те се нуждаят от помощта на ЕС.

В същия ред на мисли Christoph Leitl, президент на Австрийската федерална икономическа камара твърди, че ЕС трябва да увеличи четирикратно финансовата си помощ за държавите от Източна Европа, за да балансира дългосрочното влияние на Русия в региона.

Австрийската федерална икономическа камара и Полската търговска камара предлагат план за възстановяване на Източна Европа.

Конкретните мерки са:

• Увеличаване на помощта за платежния баланс от 25 млрд. на 100 млрд. евро;
• от тези 100 млрд. 50 млрд. следва да бъдат заделени за страните в процеса по присъединяване и държавите от политиката на ЕС за добросъседство;
• Средствата трябва да се използват за планове за спасяване на финансови институции и за икономическо възстановяване;
• Структурните фондове на ЕС трябва временно да увеличат дела на кофинансиране от 80% до 100% за инфраструктурни проекти;
• Европейската централна банка трябва да продължи да намалява основния лихвен процент на еврозоната;
• Европейската инвестиционна банка следва да увеличи обема на кредитиране на малки и средни предприятия (МСП) в Източна Европа.

Обобщение на дейностите на ЕС в Западните Балкани

Европейската комисия е обобщила в доклад дейностите на Европейския съюз с регионално значение на територията на Западните Балкани.

Дейностите включват:

• стъпки към премахване на визовите ограничения за пътуване в ЕС;
• увеличаване броя на стипендиите за обучение в ЕС;
• повече подкрепа за гражданското общество;
• разширяване на регионалното сътрудничество и интеграция в областта на транспорта, търговията и подготовката за извънредни ситуации;
• подкрепа за справяне с ефектите на международната финансова криза;
• по-добра координация на финансовата помощ от ЕС и други международни донори.

Франция не е изпълнила Директива 2006/100/ЕО

СЕО е постановил, че Франция не е приела или не е нотифицирала в срок необходимите мерки по Директива 2006/100/ЕО за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на хора поради присъединяването на България и Румъния.

Тази директива е важна, защото съдържа необходимите изменения с оглед членството на България и Румъния в ЕС относно общата система за признаване на професионално образование и обучение, юридическите професии, медицински и парамедицински дейности и архитекти.

Франция следва да приеме мерките, изискуеми по Директива 2006/100/ЕО, или да понесе глоби.