Daily Archives: 16 февруари 2009

Консултация за „европейска фондация”

Европейската комисия инициира публична консултация относно съдържанието на нова правноорганизационна форма – т.нар. „европейска фондация“, както и относно това как подобна правна форма би повлияла на отношението на донорите и бенефициентите. Целта би била подобна на тази при другите европейски правноорганизационни форми – да направи възможно използването на една правна форма вместо до 27 различни.

Отговорите ще бъдат отчетени при оценка на нуждата от и въздействието на подобна правна форма.

По-голям бюджет за Erasmus Mundus

Втората фаза на програмата Erasmus Mundus ще предостави повече грантове за талантливи студенти и професори от държавите извън Европейския съюз за участие в образователни програми. Програмата освен това ще разшири обхвата си и ще включва вече и докторската степен, както и повече финансова помощ за мобилност за студенти от Европейския съюз.

Новият бюджет за 2009 – 2013 г. е в размер на 950 млн. евро.

Le Monde: България се криминализира

Една статия от уикенд изданието на водещия френски вестник Le Monde наистина ме разтревожи.

В статията François Frison-Roche, експерт на Centre d’études et de recherches de science administrative твърди, че в България е налице „феномена на криминализация на държавата“. Г-н Frison-Roche казва, че „не само парламента, правителството, президенството, прокуратурата и висшите съдебни инстанции са засегнати, а също така политическите партии и медиите“.

Цитира се анонимен бивш посланик на САЩ в България, който казва, че проблема с организираната престъпност у на с е че е „прекалено добре организирана“.

Превод на български на статията в Google тук.