Daily Archives: 19 февруари 2009

Световната банка: ЕС трябва да помогне на Източна Европа

Робърт Зелик, президент на Световната банка, призовава във в. Financial Times за координирана подкрепа за икономиките в Централна и Източна Европа, ръководена от Европейския съюз. Използвайки доста силни думи, Зелик казва: „Минаха 20 години от обединението на Европа през 1989 г. – каква трагедия би било ако Европа се раздели отново“.

В отговор Хоакин Алмуня, комисарят по паричните въпроси в ЕК казва, че Комисията счита за неподходящо да се определя едно решение за целия регион, доколкото някои държави са членове на ЕС, а други – не.

Изказването на Алмуня не е много дискриминиращо като се вземе предвид, че няма координиран подход на ЕС дори само за новите държави членки от Централна и Източна Европа.

Борис Велчев: Смъртоносният арест на Куцаров е незаконен

Главният прокурор на Република България, Борис Велчев, е заявил, че арестът на Пламен Куцаров (починал от задушаване по време на ареста) е незаконен – т.е. няма правно основание.

Оказва се, че в България могат да ви арестуват и убият, и всичко това – незаконно.

Шест държави в процедура за прекомерен дефицит

Европейската комисия докладва, че 6 държави – Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Латвия и Малта, са имали бюджетен дефицит над 3% през 2008 г. Това нарушава изискването за максималния размер на бюджетния дефицит по чл. 104 ДЕО. В публикуваните доклади за прекомерен дефицит ЕК анализира причините за преминаване на прага от 3%, като отчита икономическите условия и други относими фактори (чл. 104, пара. 3 ДЕО).

Докладът по чл. 104, пара. 3 ДЕО е всъщност първата стъпка по процедурата за прекомерен дефицит (ППД). Следващата стъпка е изпращането на аргументирано становище до Съвета на ЕС. Прекомерният дефицит трябва да бъде установен от Съвета на ЕС с квалифицирано мнозинство.