Daily Archives: 27 февруари 2009

Освобождаване на микропредприятията от правилата на ЕС за финансова отчетност

Европейската комисия предлага да бъдат освободени микропредприятията от сега действащите правила на ЕС за финансовата отчетност.

Микропредприятията се определят въз основа на наличието на два от трите критерии: средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, годишен оборот, който не превишава 1 000 000 евро, и/или стойност на активите, която не превишава 500 000 евро (критерият е специфичен и не отговаря на легалното определение за микропредприятие по чл. 3, ал. 3 ЗМСП).