Monthly Archives: март 2009

Де-солидаризация на НАТО?

Доклад на Rem Korteweg и Richard Podkolinski от Hague Centre for Strategic Studies твърди, че се наблюдава тенденция на де-солидаризация на НАТО.

Авторите посочват осем стратегически дилеми за Алианса:

  • Въздействието на прехода към многополюсна система и световната икономическа рецесия върху репутацията и способностите на НАТО, и увеличаване на световното търсене на сигурност;
  • Ролята на НАТО при недостиг на ресурсите;
  • Необходимостта за реакция от страна на НАТО на надпреварата във въоръжаването и преразглеждане на позицията за сдържане;
  • Желанието за увеличаване на стратегическите амбиции на Алианса;
  • Трудността да се постигне победа в Афганистан;
  • Разногласията относно стратегическата ориентация на НАТО;
  • Разнородни позиции относно разширяването на НАТО;
  • Несъгласието за отношенията с Русия.

Авторите смятат, че е необходима нова стратегическа концепция на Алианса, която да намери решения на посочените дилеми.

Крайни срокове за корекция на бюджетните дефицити

Европейската комисия предлага на Съвета крайни срокове за корекция на бюджетните дефицити на Гърция, Испания, Франция и Ирландия. ЕК също така предлага нов краен срок за корекция на бюджетния дефицит на Обединеното кралство.

Това е важна стъпка в процедурата за прекомерен дефицит. След като крайните срокове бъдат одобрени от Съвета, съответните държави членки ще имат 6 месеца, за да предприемат ефективни стъпки за бюджетната 2009 г., както и да посочат мерките, които са необходими, за да се коригира прекомерния бюджетен дефицит.

Тази процедура следва да се наблюдава много внимателно, защото ще ни предостави данни за практическата приложимост на Пакта за стабилност и растеж.

Чешкото правителство загуби вот на доверие

Чешкото правителство загуби вот на доверие в долната камара на чешкия парламент. Сега президентът Клаус трябва да проведе консултации за номиниране на ново правителство. Това може да се окаже трудно, защото долната камара на парламента е разделена почти наполовина от противостоящи партии.

EurActiv напомня, че случилото се не е прецедент – правителството на държавата, председателстваща Съвета на ЕС, е падало два пъти – през 1993 г. в Дания и през 1996 г. в Италия. От правна гледна точка няма повод за притеснение. Днес обаче Европейският съюз се нуждае от силно лидерство и чешкото правителство в оставка може да се окаже неспособно да осигури такова лидерство.

Лично аз съм най-притеснен за възможното въздействие върху чешката процедура за ратификация на Договора от Лисабон.

Европейският омбудсман: OLAF не зачита презумпцията за невиновност

Европейският омбудсман е постановил в решение, че OLAF не се е съобразил с презумпцията за невиновност при събирането на информация по текущо разследване.

Ключовият елемент от правния спор е относно следното изречение, включено в писма до работодатели на жалбоподателя:

„[Някои] елементи [от доказателствения материал] предполагат, че [X] е извършил сериозни нередности в качеството си на ръководител на екип по проекта [X], финансиран от ЕС.“

Омбудсманът счита, че инкриминиращият език, използван от OLAF в този случай не е необходим или пропорционален на посочената от OLAF цел за получаване на информация относно жалбоподателя. Според Омбудсмана OLAF не се е съобразил с презумпцията за невиновност.

Русия предупреждава ЕС за Украйна

Русия предупреди Европейския съюз за отношенията му с Украйна и заплаши да преразгледа собствените си отношения с ЕС. Министър-председателят на Русия определи плана за модернизация на украинската газопреносна мрежа като „необмислен и непрофесионален“.

Този коментар се добавя към досегашните критики на Русия към Източното партньорство като компонент от европейската политика на съседство.

Кодифициран регламент за търговската марка на Общността

Днес е обнародван кодифицирания Регламент (ЕО) № 207/2009 относно марката на Общността. Актът отменя досегашния регламент (ЕО) № 40/94 със същия предмет.

Доклад на Венецианската комисия за измененията на ЗСВ

Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) към Съвета на Европа публикува доклад за проекта за изменение на Закона за съдебната власт на Министерство на правосъдието. Както обикновено, докладът е много балансиран и е написан наистина експертно.

Докладът подкрепя като цяло предложенията на МП, но подчертава, че реформите следва да бъдат по-всеобхватни.

Важна критика в доклада е относно някои правомощия на прокуратурата, които „типично се откриват в традиционния съветски модел на „прокуратура“. Докладът също напомня възражението на Венецианската комисия относно факта, че 11 члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) се избират от Народното събрание с обикновено мнозинство. Авторите на доклада считат, че съсредоточаването на дисциплинарни правомощия във ВСС по отношение на съдии, прокурори и следователи остава проблематично.