Daily Archives: 4 март 2009

Кратък преглед на институциите на ЕС и процеса за взимане на решения

CEPS публикува изследването на Christian Egenhofer, Sebastian Kurpas and Louise van Schaik, наречено „The Ever-Changing Union. An Introduction to the History, Institutions and Decision-Making Processes of the European Union“.

По същество това е кратък, информативен доклад, който представя институциите на ЕС и разглежда по-важни въпроси на процеса за вземане на решения. Интересна е частта относно основните принципи и концептуални постановки на Европейския съюз, като някои от тях са формулирани особено оригинално.

Кампания срещу разликите в заплащането на жените и мъжете

Европейската комисия започва кампания за целия ЕС в подкрепа на борбата с разликите в заплащането на жените и мъжете. ЕК цитира данни, че в ЕС жените печелят средно със 17,4 % по-малко от мъжете.

Това е наистина важен проблем и често не му се обръща внимание. В този смисъл е полезно да се прочете книгата „Integrating Gender“ от Catherine Hoskyns, която разглежда конкретно въпроса за ефекта от анти-дискриминационната политика на Европейския съюз.