Daily Archives: 6 март 2009

Отговорът на ЕС на финансовата криза – нови стъпки

През последните няколко дни някои събития в ЕС дават известна представа за подхода на институциите на ЕС за справяне с финансовата и икономическата криза.

Най-важните насоки се откриват в заключенията на Съвета на ЕС във формат „Конкурентноспособност“. Докладът „Responding pro-actively to the economic downturn“ представя позициите на Съвета по няколко въпроса. Съветът подчертава необходимостта „да се постигне отворен, гъвкав и напълно функциониращ вътрешен пазар чрез премахване на съществуващите бариери и избягване създаването на нови“. Това е може би най-важното послание, повторено още веднъж в документа по отношение на външното измерение на вътрешния пазар: „отворените пазари в Европейския съюз и по света, са съществени за осигуряването на растеж и работни места“.

Това е наистина важен аспект на политиките на ЕС за справяне с кризата. Ако вярваме на преобладаващата икономическа теория, именно протекционизмът и пазарните бариери са влошили Голямата депресия през 30те години на 20 век.

Съветът също така адресира исканията на автомобилния сектор за финансов спасителен план. Съветът инструктира ЕИБ, ЕИФ и ЕК да посочат предложения до пролетното заседание на Европейския съвет за това как да ограничат празнините в ликвидността и да подобрят достъпа до финансиране на сектора. Отново, Съветът подчертава „необходимостта от въздържане от протекционизъм и дискриминационни мерки на световния пазар на автомобили“.

Не по-малко важни са и коментарите на председателя на ЕК Барозо относно идеите за гарантиран от ЕС държавен дълг или за създаването на обща европейска облигация за финансиране на държавен дълг. Той казва: „Не мисля, че е полезно да се спекулира с идеи, по които няма никакъв шанс да се вземе решение“.

Барозо също отхвърля идеята за бързо влизане на някои държави членки в еврозоната, като твърди, че това би я дестабилизирало.

В същото време ЕЦБ намали основния лихвен процент на еврозоната с 50 пункта до 1,5%. ЕЦБ вярва, че глобалното търсене и търсенето в еврозоната ще намалее през 2009 г., но след това постепенно ще се възстанови.

Може да се направи общата оценка, че институциите на ЕС разглеждат кризата като сериозна заплаха за европейската икономика, но не и като фатална заплаха. В същото време някои икономически експерти мислят, че истинските трудности тепърва предстоят, и изискват по-сериозни мерки (виж например тази статия на Eurointelligence, както и унищожителния доклад на Absolute Returns Parrtners наречен „Europe on the Ropes“).