Daily Archives: 11 март 2009

Споразумение за намаляване на ДДС ставките в определени сектори

Съветът на Европейския съюз е постигнал политическо споразумение за предвиждане на възможност за държавите членки за ставките на ДДС в определени сектори.

Вече ще могат да бъдат намалявани ставките по отношение на някои услуги на дребно, ресторантьорски услуги и продажбата на книги.

Доклад за световния пазар на наркотици

Европейската комисия представя своя доклад Global Illicit Drugs Markets 1998-2007 – част от Стратегията срещу наркотиците на Европейския съюз 2005-2012. Докладът установява, че проблемите, свързани с наркотиците, са намалели в богатите държави и в същото време са се влошили в някои големи развиващи се държави и държави в преход.

Общият брой на използващите кокаин и хероин в света се е увеличил през периода 1998-2007. Употребата на канабис е станала част от периода на развитие на младежите в много западни държави.

Според доклада пазарите на нелегални наркотични вещества са предимно конкурентни, не са вертикално интегрирани или доминирани от водещи търговци или картели. Мнозинството от участниците в търговията с наркотици получават скромни доходи. Отделни лица, заети в трафика, контрабандата и продажбите на едро, получават огромни доходи, които обаче са много малък процент от общите приходи.