Daily Archives: 17 март 2009

Ръководство за жалби до европейските институции

Европейският омбудсман представя ново онлайн интерактивно ръководство за жалбоподатели, които искат да подадат жалба до институциите на Европейския съюз. Ръководството помага на жалбоподателите да открият институцията на ЕС, която има реални правомощия по съответния въпрос.