Daily Archives: 18 март 2009

Удължаване на мандата на ЕК?

EurActiv съобщава, че най-вероятно мандатът на настоящата Европейска комисия ще бъде удължен, за да може ЕК да се справи с изхода от втория ирландски референдум за Договора от Лисабон. Идеята е, че ако ирландските гласоподаватели подкрепят референдума, ЕК ще работи за влизане на Договора от Лисабон в сила, както и за включване на правилото „една държава – един комисар“, което беше договорено с Ирландия през декември 2008 г. В случай, че ирландците отхново отхвърлят ратификацията, то ще продължи да се прилага Договора от Ница, което означава, че ще трябва да се търси нова институционална уредба за промяна на правилата за състава на ЕК (изискването е 26 комисари или по-малко, и справедлива ротация).

Това решение звучи по-просто, отколкото е. Първо, наистина ми се иска да видя правното основание за удължаване на мандата. Второ, дори и да има законосъобразно удължаване на мандата, ще съществува твърде голяма несигурност относно изхода от втория ирландски референдум. Това е доста опасно като се има предвид че и вторият референдум може да се провали. С оглед на разпоредбите на Договора от Ница, ще бъде наистина трудно за ЕК да изработи институционално решение в кратки срокове. Също така все още не можем да сме сигурни за съдбата на ратификацията в Чешката република и Германия.

Ето защо мисля, че разговорите за възможно решение по реда на Договора от Ница следва да започнат сега.

ЕП: държавите членки препятстват свободното движение на европейските граждани

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент обвинява в много критичен доклад държавите членки, че издигат много препятствия пред свободното движение на гражданите на Европейския съюз.

Докладът посочва, че са открити сериозни нарушения на основни права, например по отношение на правото на влизане и постоянно пребиваване на членове на семейството от трети държави и изискването към граждани на ЕС заедно със заявленията за постоянно пребиваване на такива членове да представят допълнителни документи, които не са предвидени в Директива 2004/38/ЕО.

Това е много важен въпрос, защото свободното движение на хора е важна предпоставка за икономическото развитие. Има и друго – свободното движение на гражданите на ЕС е тяхно фундаментално право. Съществува причинно-следствена връзка между упражняването на тези права и легитимността на Съюза.