Daily Archives: 24 март 2009

Европейският омбудсман: OLAF не зачита презумпцията за невиновност

Европейският омбудсман е постановил в решение, че OLAF не се е съобразил с презумпцията за невиновност при събирането на информация по текущо разследване.

Ключовият елемент от правния спор е относно следното изречение, включено в писма до работодатели на жалбоподателя:

„[Някои] елементи [от доказателствения материал] предполагат, че [X] е извършил сериозни нередности в качеството си на ръководител на екип по проекта [X], финансиран от ЕС.“

Омбудсманът счита, че инкриминиращият език, използван от OLAF в този случай не е необходим или пропорционален на посочената от OLAF цел за получаване на информация относно жалбоподателя. Според Омбудсмана OLAF не се е съобразил с презумпцията за невиновност.

Русия предупреждава ЕС за Украйна

Русия предупреди Европейския съюз за отношенията му с Украйна и заплаши да преразгледа собствените си отношения с ЕС. Министър-председателят на Русия определи плана за модернизация на украинската газопреносна мрежа като „необмислен и непрофесионален“.

Този коментар се добавя към досегашните критики на Русия към Източното партньорство като компонент от европейската политика на съседство.

Кодифициран регламент за търговската марка на Общността

Днес е обнародван кодифицирания Регламент (ЕО) № 207/2009 относно марката на Общността. Актът отменя досегашния регламент (ЕО) № 40/94 със същия предмет.