Daily Archives: 27 март 2009

Де-солидаризация на НАТО?

Доклад на Rem Korteweg и Richard Podkolinski от Hague Centre for Strategic Studies твърди, че се наблюдава тенденция на де-солидаризация на НАТО.

Авторите посочват осем стратегически дилеми за Алианса:

  • Въздействието на прехода към многополюсна система и световната икономическа рецесия върху репутацията и способностите на НАТО, и увеличаване на световното търсене на сигурност;
  • Ролята на НАТО при недостиг на ресурсите;
  • Необходимостта за реакция от страна на НАТО на надпреварата във въоръжаването и преразглеждане на позицията за сдържане;
  • Желанието за увеличаване на стратегическите амбиции на Алианса;
  • Трудността да се постигне победа в Афганистан;
  • Разногласията относно стратегическата ориентация на НАТО;
  • Разнородни позиции относно разширяването на НАТО;
  • Несъгласието за отношенията с Русия.

Авторите смятат, че е необходима нова стратегическа концепция на Алианса, която да намери решения на посочените дилеми.