Daily Archives: 3 април 2009

Popescu: Изборният авантюризъм на България

Nicu Popescu от European Council on Foreign Relations критикува България за „изборен авантюризъм“.

Той има предвид един доклад на български народни представители за изборите в Азербайджан, както и посещението на президента Георги Първанов в Молдова по време на предизборната кампания.

Важното в този пост е терминът bête noire (черна овца) по отношение на България. Ако само г-н Popescu го използваше, можех да го обвиня в зла умисъл. Това обаче не е така, тъй като чувам този израз спрямо България все по-често.

Кодифициран регламент относно общите правила за внос

Новият кодифициран Регламент (ЕО) № 260/2009 относно общите правила за внос беше обнародван в Официален вестник. Регламентът представлява кодификация на досегашния Регламент (ЕО) № 3285/94, като внася единствено формални изменения, необходими за самото кодифициране..

НАТО на 60 години

Срещата на върха на НАТО ще отпразнува 60-годишнината на Алианса. Темите са: Афганистан, Русия и нова стратегическа концепция на НАТО.

На срещата или ще бъде, или няма да бъде избран нов Генерален секретар на мястото на Яп де Хоп Схефер.

Още един исторически момент – Франция ще се завърне към пълно участие в структурите на НАТО.

Г-20 постигна съгласие за нова финансова регулация

Срещата на върха на Г -20 в Лондон доста изненадващо успя да произведе реални резултати.
Те включват:

• Допълнителни 1,1 трилиона долара за програма за възстановяване на кредитирането, икономическия растеж и заетостта в световната икономика;
• Призив за укрепване на финансовата регулация и надзор;
• Учредяването на Борд за финансова стабилност на мястото на Форума за финансова стабилност (ФСФ), с увеличени правомощия, който ще включва представители на държавите от Г 20, членовете на ФСФ, Испания и Европейската комисия;
• Предприемане на действия срещу отказващите да сътрудничат юрисдикции и данъчни оазиси;
• Регулаторен надзор и регистрация по отношение на всички системно важни финансови институции, инструменти и пазари, включително системно важните хедж фондове и агенции за кредитен рейтинг.

Този списък е впечатляващ. Остава да се види какво от него ще бъде изпълнено.