Daily Archives: 20 април 2009

Ротация в Управителния съвет на ЕЦБ

Обнародвано е изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка, което въвежда т.нар. ротационна система за правото на глас в Управителния съвет на ЕЦБ.

Държавите членки на ИВС са разделени три групи с оглед дела им в общия БВП на еврозоната и относителния размерна техните финансови системи, измерен спрямо общия баланс на финансовите институции в еврозоната. За първата група броят на правата на глас, които се разпределят на ротационен принцип през всеки едномесечен период, е един; за втората и третата група броят на правата на глас, които се разпределят на ротационен принцип през всеки едномесечен период, е равен на разликата между броя на управителите, разпределени в групата, и броя на правата на глас, определени за групата, минус две. Управителите се ротират в началото всеки календарен месец.

Този ротационен модел се критикува като много сложен и непрозрачен.

Въпреки това тази концепция е интересна по две причини – първо, защото процеса на вземане на решения в ЕЦБ е достатъчно важен въпрос и второ, защото може да се наложи възприемането на ротационна система за състава на Европейската комисия преди Ноември 2009 г. Определено се надявам да нямаме Комисия, в която комисарите с право на глас ще се ротират по групи държави всеки месец.