Daily Archives: 21 април 2009

Нов уебсайт за социалната интеграция

Създаден е нов уебсайт, който съдържа информация, документи и добри практики относно социалната интеграция на гражданите. Включени са всички аспекти на социалната интеграция – от активното гражданство до участието в икономическия живот, от социалното включване до антидискриминационните мерки.

Това е наистина един ценен ресурс.

Докладът RAPEX за 2008 г. показва увеличение на броя на откритите опасни продукти

Годишният доклад на Европейската комисия за функционирането на системата за бързо предупреждение за нехранителни опасни продукти (RAPEX) посочва, че броят на изтеглените от пазара на ЕС опасни потребителски продукти се е повишил с 16 % през 2008 г. спрямо 2007 г.

Играчките (498 нотификации), електроуредите (169 нотификации) и моторните превозни средства (160 нотификации) съставляват 53 % от всички нотификации през 2008 г. за продукти, представляващи сериозен риск.