Daily Archives: 22 април 2009

Индекс за добруването на децата в Европа

Нова публикация на Child Poverty Action Group показва класация на държавите в ЕС (плюс Норвегия и Исландия) относно добруването на децата.

„Добруване“ се определя като качеството на детството по време на неговото изживяване. В добруването се включват много фактори които засягат живота на децата, включително материални условия, жилище и жилищна среда, как децата се чувстват и как се справят в училище, състояние на здравето, степен на излагане на опасни рискове, както и качеството на семейните отношения и отношенията в училище, които децата развиват.

Лидерите в класацията са Холандия, Швеция и Норвегия. България е на 26то място, но липсват данни за някои от индикаторите.