Daily Archives: 28 април 2009

Годишен доклад на Европейския омбудсман за 2008 г.

Европейският обмудсман представя доклада си за 2008 г.

Омбудсманът е регистрирал 3 406 нови жалби през 2008 г., сравнено с 3 211 жалби през 2007. Почти 60% от всички жалби през 2008 г. са изпратени електронно – по e-mail или чрез формата за жалби на уебсайта на омбудсмана.
24% от жалбите са били от правомощията на обмудсмана. Въпреки това в почти 80 % от обработените случаи обмудсманът е успял да помогне на жалбоподателя чрез образуване на проверка, прехвърляне на случая към компетентен орган или съвет към кого да се обърне.

Повечето проверки, образувани през 2008 г., касаят Европейската комисия (66 %). Основните видове лошо управление според жалбите са липса на прозрачност, включително отказване на информация (36%), несправедливост, злоупотреба с власт (20%), незадоволителни процедури (9%), небрежност (8%), забавяне, което може да се избегне (8%), правна грешка (7%), дискриминация (5%), неуспех да се гарантира изпълнение на задълженията на държава-членка по чл. 226 ДЕО (5%).

Спешно заседание на Съвета за свинския грип

Чешкото председателство свиква спешно заседание на Съвета на ЕС във формат министри на здравеопазването, за да се оцени заплахата от разпространение на свинския грипи да координира общите европейски действия по въпроса.

Тук можете да прочетете на български някои от въпросите и отговорите на Световната здравна организация за свинския грип.