Daily Archives: 4 май 2009

Спорове относно директивата за управители на фондове за алтернативно финансиране

Новото предложение на Европейската комисия за Директива относно управителите на фондове за алтернативно финансиране (УФАФ) цели „всеобхватен” подход, за да гарантира, че значими УФАФ няма да избегнат ефективна регулация и надзор. Директивата ще се прилага по отношение на УФАФ с портфейл от над 100 млн. евро.

Френският финансов министър, Christine Lagarde, вече критикува проекта като „Троянски кон на офшорните фондове”.

В другата част на спектъра, адвокати и управители на фондове казват, че предложението ще създаде сериозни притеснения относно конкурентноспособността и че е „нечестно”.

Всичко това може би означава, че предложението е наистина адекватно.

Добро управление в областта на данъчното облагане

Комисията представя ново Съобщение за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане.

Съобщението разглежда:

  • начините за усъвършенстване на доброто управление в рамките на ЕС,
  • конкретните механизми, с които биха могли да разполагат Европейската общност и държавите-членки, както и
  • приложното поле за по-координирани действия от страна на държавите-членки на ЕС за подкрепа, допълване и допълнително организиране на международните действия, предприети на други форуми като ОИСР и ООН.

Кодифицирана директива за потребителските исковете за преустановяване на нарушения

Обнародвана е нова кодифицирана Директива 2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите.

Директивата установява общи правила за исковете за преустановяване на нарушения на колективните интереси на потребителите.