Daily Archives: 7 май 2009

Европейският парламент блокира телекомуникационното законодателство

Европейският парламент включи ново изменение на пакета реформи на телекомуникационното законодателство на ЕС, като отхвърли постигнатия по-рано компромис.

Предложението идва като контрамярка на френски проектозакон за наказване на нарушения на авторското право чрез незаконно споделяне на съдържание в Интернет. Поправката изисква, че „не трябва да се налагат ограничения на основните права и свободи на крайните потребители без предварително решение на съдебните органи (…), освен когато е застрашена обществената сигурност“.

Този подход на задължителен съдебен контрол се отрича от държавите членки и целият пакет може да се провали.

Дали обаче това няма нещо общо и с проблема с директивата за работното време?

Чешкият Сенат одобри Договора от Лисабон

Чешкият Сенат одобри ратификацията на Договора от Лисабон с 54 гласа „за” и 20 „против. Сега чешкият президент Вацлав Клаус следва да подпише указа за обнародване на ратификационния закон, но това няма да стане вероятно преди изясняването на въпроса с Ирландия (полският президент Качински също забавя подписването на ратификационния закон).

Това е наистина добра новина, доколкото чешкият Сенат беше сериозна пречка пред ратификационния процес; но не е краят на сагата.