Daily Archives: 8 май 2009

Мониторинг на законността: България и Румъния

Публикацията на CEPS: “Safeguarding the Rule of Law in an Enlarged EU: The Cases of Bulgaria and Romania” от Susie Alegre, Ivanka Ivanova and Dana Denis-Smith разглежда множеството аспекти на взаимодействието между ЕС, Съвета на Европа, ООН и др. от една страна, и България и Румъния от друга, по въпросите на законността, правораздаването и противодействието на организираната престъпност и корупцията.

Докладът съдържа синтезната част и две отделни глави за България и Румъния. Автор на главата за България е Иванка Иванова от институт „Отворено общество”.

Докладът представя коректна картина на продължаващите усилия за установяване на принципа на законност в двете държави. Правилно се посочва, че категоричният правен инструмент при системно нарушаване на принципа на законността в ЕС е приложението на чл. 7 ДЕС (суспендиране на членството). Авторите смятат, че са необходими по-конкретни критерии и процесуални указания за прилагане на чл. 7 ДЕС.

Важна препоръка на доклада е, че мониторингът за спазване на принципа на законността в ЕС следва да се фокусира основно върху наказателното правораздаване.

В частта за България има един разбираем пропуск относно правния режим на политическите партии – доколкото наистина недопустимите изменения в Закона за избор на народни представители бяха окончателно приети след публикуването на доклада.

Учредяване на Източното партньорство

Източното партньорство беше официално учредено на специална среща на върха в Прага.

Държавните и правителствени ръководители на Франция, Великобритания, Испания и Италия отсъстваха.