Daily Archives: 9 май 2009

Честит Ден на Европа!

Днес искам да поздравя всички читатели на блога с Деня на Европа. Повече от всякога ми се струва удачно да припомня някои послания на декларацията „Шуман“:

„Обединението на Европа няма да стане изведнъж или според някакъв специален план. (…)

Обединяването на производството на въглища и стомана веднага ще създаде база за икономическо развитие като първа стъпка към европейска федерация (…)

Чрез обединяването на основното производство и създаването на новия Върховен орган, чиито решения ще бъдат задължителни за Франция, Германия и другите държави-членки, това предложение ще доведе до полагането на основите на европейска федерация, необходима за запазването на мира.“