Daily Archives: 12 май 2009

Делор: Европа страда от ерозия на паметта

Patrice Cardot обобщава скорошните размисли на Жак Делор за предизвикателствата и възможностите пред европейската интеграция.

Една от най-интересните идеи на г-н Делор е, че Европа страда от ерозия на паметта. Той критикува освен това подхода „първо разширяване, после задълбочаване”, защото институциите на Европейския съюз не са подготвени да функционират с 27 държави членки.

Жак Делор е доста критичен и към Икономическия и паричен съюз, защото въвеждането на обща валута не се е оказало двигател на политическата координация. Липсата на такава макроикономическа политическа координация отслабва еврозоната.

Той смята, че сега Европейският съюз осцилира между „Европа на националните държави” и „Европа на Общността”, а процесът на вземане на решения е по-неефективен.

Още веднъж Жак Делор припомня идеята на Ханс-Дитрих Геншер, че докато никоя държава членка не трябва да бъде принуждавана към по-нататъшна интеграция, то тя не би трябвало да спира напредъка в интеграцията на останалите държави членки.

Съюзът на съдиите протестира срещу назначението на председателя на САС

Съюзът на съдиите в България в писмо протестира срещу назначаването на Веселин Пенгезов за председател на Софийския апелативен съд. Срещу г-н Пенгезов преди четири години имаше дисциплинарно производство по обвинения в корупция, прекратено по давност. Някои от доказателствата бяха събрани със специални разузнавателни средства.

Съюзът на съдиите се оплаква от текущата кадрова практика на Висшия съдебен съвет (ВСС). Те смятат, че това назначение е ‘флагрантна скандалност”, тъй като г-н Пенгезов няма опит в гражданското съдопроизводство и ВСС не е предоставило мотивация на избора си, основана на качествата на кандидата.

Писмото е изпратено до водещи неправителствени организации в областта на правосъдието и вътрешните работи, с копия до Европейската комисия, Министерство на правосъдието и самия ВСС.

Писмото е наистина необикновено и показва степента на недоволство от това назначение. На мен ми се иска да коментирам главния въпрос – за критериите за избор на ВСС когато назначава административни ръководители в съдебната система. Това беше една от основните теми на междинния доклад по Механизма за сътрудничество и проверка през февруари. Това писмо идва да докаже, че ВСС, всъщност, не е отчел препоръките на Европейската комисия и е продължил практиката си да назначава високопоставени магистрати без каквато и да е разумна обосновка.