Daily Archives: 13 май 2009

ЕК налага историческа глоба на Intel

Европейската комисия наложи глоба от 1 060 000 000 евро на Intel Corporation поради нарушаване на антитръстовите правила относно злоупотребата с надмощно положение на пазара (чл. 82 ДЕО) чрез използване на антиконкурентни практики, за да изключи от пазара конкурентите си по отношение на определен вид компютърни чипове. Intel се задължава да преустанови тези практики, ако те продължават.

Тази глоба беше очаквана. Въпреки това случаят е от важно значение и доколкото ми е известно това е най-голямата глоба за злоупотреба с надмощно положение на пазара. Нещо повече, компетентните органи в САЩ може би също ще санкционират поведението на Intel.