Daily Archives: 21 май 2009

ЦИД: Престъпността в България се увеличава

Ново изследване на Центъра за изследване на демокрацията показва, че от общо 610 000 извършени според изследването престъпления, само 330 000 (54%) от случаите са съобщени на полицията. В полицията обаче са регистрирани официално само 140 000 престъпления. Така на практика само 23% от престъпленията са разследвани от полицията.

Изследването показва още, че в първите месеци на 2009 г. престъпността се увеличава трикратно и вече засяга 3% от населението на страната.

Кодифициран регламент за Европейската агенция за околната среда

Новият, кодифициран Регламент (ЕО) № 401/2009 относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда е обнародван в Официален вестник.

СЕО: собствеността на аптеките може да се ограничава

Съдът на ЕО е постановил решение по въпроса дали националните ограничения на собствеността и управлението на аптеките нарушава принципа на свободна конкуренция.

В решението си СЕО постановява, че изключването на възможността не-фармацевти да управляват аптеки или да придобиват дялове от капитала на дружества, управляващи аптеки, представлява ограничение на свободата на установяване и свободното движение на капитали.

Въпреки това ограничението може да бъде оправдано от целта за надеждна и качествена доставка на медицински продукти на обществеността.