Daily Archives: 27 май 2009

Европейският парламент – повече власт, по-малко легитимност?

Публикуван е нов, важен доклад на Julia De Clerck-Sachsse и Piotr Maciej Kaczyński от CEPS: “The European Parliament – more powerful, less legitimate? An outlook for the 7th legislature”.

Авторите смятат, че изключително ниската прогнозна избирателна активност за изборите за Европейски парламент трябва да се разглежда в контекста на растящото обществено обезверяване в държавите членки. Те твърдят, че ще бъде опасно за Европейския парламент да игнорира проблема с нарастващата обществена апатия. От тяхната перспектива, за да се оцени бъдещото развитие на ЕП, трябва да се отчетат както политическото властово позициониране на ЕП в институционалния контекст на ЕС, така и по-широкия въпрос за легитимността му. Това ще бъде особено важно ако в крайна сметка Договорът от Лисабон бъде окончателно ратифициран и влезе в сила.