Daily Archives: 1 юни 2009

Решения на Съвета по процедурата при прекомерен дефицит

Четири решения на Съвета за установяването на прекомерен дефицит съответно във Франция, Гърция, Ирландия и Испания, са обнародвани в Официален вестник.

Това е наистина вълнуващ момент, тъй като представлява първото реално използване на процедурата при прекомерен дефицит.