Daily Archives: 10 юни 2009

Барозо официално обяви кандидатурата си за втори мандат

Жозе Мануел Барозо официално обяви кандидатурата си за втори мандат като председател на Европейската комисия.

Следващият председател на ЕС, шведският министър-председател Фредрик Райнфелд, отхвърли предложенията – идващи вероятно от Франция – само за временна подкрепа на Барозо до октомври 2009 г. (когато би следвало да се знае повече за влизането в сила на Договора от Лисабон).

Въпросът ще бъде разгледан по време на лятното заседание на Европейския съвет (18-19 юни 2009 г.).

Нова Конвенция от Лугано относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Новата Конвенция относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (нова Конвенция от Лугано), привежда Конвенцията от Лугано в съответствие с нормите на Регламент (ЕО) № 44/2001, за да се постигне едно и също ниво на обмен на съдебни решения между държавите-членки на ЕС и съответните държави от ЕАСТ.

Кодифицирана директива за освобождаване от данъчно облагане при въвеждане на лично имущество

Кодифицираната Директива 2009/55/ЕО за освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на лично имущество на физически лица, което произхожда от държава-членка е обнародвана в Официален вестник.

Основното правило е, че държавите-членки предоставят освобождаване от данъци върху потреблението, които обикновено се дължат при окончателното въвеждане на лично имущество на физически лица, което произхожда от друга държава-членка.

Кодифициран регламент за процедурата при прекомерен дефицит

Новият кодифициран Регламент (ЕО) № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност е обнародван в Официален Вестник.

Регламентът предоставя легалните определения за „управление”, „държавен дефицит”, „държавен излишък”, „държавно инвестиране” и „държавен дълг” за целите на процедурата при прекомерен дефицит.