Daily Archives: 12 юни 2009

Може ли финансовата криза в Латвия да въздейства на България?

Не съм икономист, но този въпрос е твърде важен: Mary Stokes от RGE Monitor твърди, че кризата в Латвия може да разклати доверието в българския валутен борд.

Предисторията: Латвия е в дълбока финансова криза и според Stokes девалвацията на местната валута – лат, е неизбежна. Това може да увеличи напрежението върху българския валутен борд, защото България следва същата траектория на икономически растеж и спад, както в Прибалтика.

Важен аспект на проблема с Латвия е моментът на влизането в механизма ERM II. Stokes смята, че за Латвия би било най-добре бързо да девалвира валутата си и да въведе еврото.