Daily Archives: 15 юни 2009

Нов процес по случая „Борилски” във Франция

Франция ще проведе паралелен процес за убийството на студента Мартин Борилски.

Френският Апелативен съд е решил парижкият Наказателен съд да инициира наказателно производство срещу Георги Желязков и Стоян Стоичков за убийство.

Процесът във Франция ще започне през 2010 г.

След шест години разглеждане в България и две оправдателни присъди – от Шуменския окръжен съд и Апелативния съд във Велико Търново, Върховният касационен съд върна делото за ново разглеждане на Апелативния съд във Велико Търново.

Както някой ми посочи по-рано тази седмица, паралелният процес във Франция е de facto приложение на предпазната клауза на чл. 38 от Акта за присъединяване.

Списък на организациите с право на иск за защита на интересите на потребителите

Списъкът на организациите, квалифицирани да предявяват искове за преустановяване на нарушения съгласно член 2 от Директива 98/27/ЕО, е обнародван в Официален вестник. Този член на Директива 98/27/ЕО позволява искането на разпореждане за преустановяване или забрана на дадено нарушение на колективните интереси на потребителите.