Daily Archives: 16 юни 2009

Проект на декларация за гаранциите за Ирландия по Договора от Лисабон

Вече имаме проекта на декларация на Европейския съвет относно гаранциите за Ирландия по повод на ратификацията на Договора от Лисабон.

По своята същност това е акт на официално тълкуване на текста на Договора от Лисабон, който ще бъде приложен към ратификационния инструмент на Ирландия.

Някои от текстовете не са напълно прецизни и се надявам, че ще бъдат преработени.

Натиск върху Ирландия за нов референдум през септември

Това се очакваше. Euractiv съобщава, че върху Ирландия се оказва натиск от останалите държави членки да организира нов референдум за ратификацията на Договора от Лисабон през септември. Явно държавите членки са изоставили идеята за удължаване на мандата на настоящата Европейска комисия и сега искат новият състав на ЕК да бъде назначен през октомври по правилата на Договора от Лисабон.

Аз бях доста скептичен към идеята за удължаване на мандата на Комисията. Очевидно правните последици на Договора от Ница сега се разбират по-добре.