Daily Archives: 18 юни 2009

Холандия иска обсъждане на предпазната клауза за България и Румъния

Холандският министър на европейските въпроси Франс Тимерманс е поискал от комисаря за правосъдието Жак Баро да бъде обсъдена възможността за активирането на предпазна клауза за признаването и изпълнението на съдебни решения едновременно с предстоящото публикуване на докладите за Румъния и България по Механизма за сътрудничество и проверка.

Това искане следва противоречивия случай „Борилски” в България, който може да предизвика de facto приложение на предпазната клауза от Франция.

Съобщение за бъдещето на транспорта

Европейската комисия представя съобщението „Устойчиво бъдеще за транспорта: интегрирана, основана на технологии и лесна за ползване система”.

Съобщението обобщава резултатите от разискванията за бъдещето на транспортната система на ЕС. по-конкретно съобщението:

  • обръща внимание на основните въпроси на европейската транспортна политика;
  • обръща поглед към бъдещето, определяйки основните тенденции и предизвикателства пред обществото;
  • предлага средносрочни политически цели, които да отговорят на зараждащите се предизвикателства в транспортния сектор; и
  • описва някои налични инструменти и възможни посоки на въздействие за постигане на определените цели.

Директива за системата „Синя карта”

Директива 2009/50/ЕО относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост е обнародвана в Официален вестник.

Директивата определя условията на влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицираната трудова заетост в рамките на системата за синя карта на ЕС, включително критериите за допустимост, свързани с прага на заплатите.