Daily Archives: 20 юни 2009

Заключения на Европейския съвет – юни 2009 г.

Заключенията на Европейския съвет от юни 2009 г. съдържат няколко важни въпроса.

Договор от Лисабон

Към заключенията са приложени решение и декларация относно въпросите на ирландското правителство около ратификацията на Договора от Лисабон. Според заключенията решението на Европейския съвет е правнообвързващо, не изисква нова ратификация на Договора от Лисабон и ще бъде приложено като протокол към учредителните договори при ратификацията на следващото разширяване на ЕС.

Председател на Европейската комисия

Държавните и правителствени ръководители определиха Жозе Мануел Барозо като кандидат, който възнамеряват да предложат за председател на ЕК.

Икономически и финансови въпроси

Одобрява се предложението за създаване на Европейски съвет за системния риск, който да наблюдава и оценява потенциалните заплахи за финансовата стабилност. Европейският съвет препоръчва и създаването на Европейска система на органите за финансов надзор, състояща се от три нови европейски надзорни органи.

Промени в климата и устойчиво развитие

Според Европейския съвет всички страни, освен най-слабо развитите, трябва да допринесат за финансирането на борбата срещу измененията на климата в развиващите се страни,на основата на общи, всеобхватни и конкретни правила за този принос.