Daily Archives: 23 юни 2009

Нови правила за инвестиционните фондове в ЕС

Съветът одобри нова Директива относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК – UCITS).

Най-важните цели на директивата са:

 • подобряване на информацията за инвеститорите чрез създаването на стандартизиран обобщаващ документ – „Основна информация за инвеститора”; формата на документа ще се тества с клиенти преди да бъде одобрен;
 • единен европейски паспорт на управляващото дружество на ПКИПЦК – управляващо дружество в една държава членка ще може да управлява фондове в друга държава членка;
 • улесняване на трансграничния маркетинг на ПКИПЦК чрез опростяване на административните процедури;
 • улесняване на трансграничните сливания на фондове – разрешението ще се дава само от един надзорен орган в сътрудничество с другия надзорен орган;
 • улесняване на обединяването на активи – създаване на рамка за системата главни-захранващи структури когато един фонд инвестира над 85% от активите си в друг фонд;
 • укрепване на надзора на ПКИПЦК и на управляващите ги дружества чрез засилено сътрудничество на надзорните органи – директивата насърчава обмена на информация; хармонизира правомощията на надзорните органи; позволява извършването на проверки на място; механизми за консултация и взаимна помощ при определянето на имуществени санкции.

Трябва ли посолствата на държавите членки на ЕС да помагат на протестиращите в Иран?

EUobserver съобщава, че Италия е инструктирала посолството си в Техеран да оказва хуманитарна помощ на ранени протестиращи до приемането на общ подход от страна на Европейския съюз. Австрия също е инструктирала посолството си да оказва първа помощ на протестиращи. Въпреки това Швеция – която ще поеме председателството на ЕС през юли, твърди, че не може да приема бежанци ; подобна е позицията и на Белгия.

Франция и Финландия също призовават за общ подход на ЕС по отношение на бежанците и търсещите убежище в посолствата в Техеран.

В същото време иранското правителство обвинява Великобритания и Франция във вмешателство в кризата след изборите в страната.

Какво следва да направят държавите от ЕС по този въпрос? От гледна точка на дипломатическото и консулското право – нищо. Те не би трябвало да използват посолствата си по начин, който би нарушил чл. 41 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения, съдържащ задължение да не се месят във вътрешните работи на приемащата държава.

Въпреки това ЕС може да направи много за сдържането на Иран, работейки съвместно със САЩ, Китай, Русия и другите заинтересувани страни, както посочва François Godement от European Council on Foreign Relations. Скорошният доклад на група експерти от RAND Corporation също подчертава, че е необходим концентриран, многостранен подход за справяне с иранската заплаха. Това предполага, за разнообразие, и единна европейска позиция спрямо Иран.

Нов регламент за фуражите

Съветът на ЕС прие нов регламент за фуражите, който трябва да опрости и модернизира процедурите за етикетиране и маркетинг на фуражи за хранене на животни и храна за домашни животни.

Основните промени са:

 • Отговорността на операторите във фуражния бизнес се разширява и по отношение на тези, търгуващи с храна за домашни животни;
 • Нов списък на веществата, забранени за употреба във фуражи,
 • „Био-протеините” вече следва да отговарят на общите правила за фуражни съставки;
 • Отворено деклариране на съставките в смесените фуражи, което да позволи баланс на информацията за клиентите и възможност за иновации;
 • Създаване на ръководство за правилно етикетиране на фуражи, както и отделно ръководство за етикетиране на храни за домашни животни, по инициатива на производителите и ползвателите на фуражи. Ръководствата ще се одобряват от Европейската комисия (ко-регулация).
 • Съставяне на Каталог на Общността на фуражните съставки чрез ко-регулация.