Daily Archives: 2 юли 2009

Защо да гласувам?

На читателите на този блог би трябвало да им е ясно. И все пак – нека да кажа защо аз ще гласувам и защо е добре и ти да гласуваш.

Гласувай, ако искаш в България да има по-малко корупция.

Ако има по-малко корупция, ще има по-малко бедност.

Ако има повече корупция, ще има повече бедност.

Просто и лесно. О, и научно доказано.

Нови правила на ЕС относно роуминга

Ето и една популярна мярка на общностното законодателство – новите европейски правила за роуминга:

  • Ограничаване на цената за потребителите на изпращането от чужбина на текстово съобщение на 0,11 евро (без ДДС) ;
  • Пределните цени на повикванията в роуминг са 0,43 евро за изходящи обаждания от чужбина и 0,19 евро за повиквания, приети в чужбина;
  • Въвеждане на принципа на таксуване на секунда след първите 30 секунди за изходящите обаждания и таксуване още от първата секунда за входящи обаждания при пребиваване в чужбина;
  • Пределна цена на едро за изтегляне на данни от интернет е 1 евро на мегабайт.

Нова директива за ядрената безопасност

Новата Директива 2009/71/ЕВРАТОМ за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации е обнародвана в Официален вестник.

Директивата обхваща ядрената безопасност на ядрените инсталации, както и безопасното управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, включително в съоръжения за съхранение и погребване.