Daily Archives: 10 юли 2009

Решението на ВАС за чуждестранните адвокатски дружества

ВАС в тричленен състав се е произнесъл по спора относно регистрацията на чуждестранни адвокатски дружества като юридически лица по Търговския закон (hat tip: Ана Янкова).

Какво прави впечатление: ВАС директно отказва да обсъжда въпроса за съответствието на Закона за адвокатурата с общностното законодателство, и по-конкретно с Директива 98/5/ЕО. Според съда „(р)азвитите от търговските дружества доводи въз основа на съпоставка на разпоредбите на ЗА с отделни общностни норми целят изместване на предмета на спора от плоскостта на конкурентното право. Релевираните от тях съображения в тази насока биха били от решаващо значение в друго производство – такова по оспорване на отказ да бъдат вписани по реда на ЗА.”

Има някакъв смисъл – искате вписване и ви отказват. Ако обжалвате и ВКС отправи преюдициално запитване, и решението на СЕО сочи на нарушение на общностното право, то ВКС може да постанови вписване. За да стане това обаче е необходимо СЕО да се произнесе дали Директива 98/5/ЕО съдържа правни норми с вертикален директен ефект, които да позволят това. Разбира се, производството би отнело поне две години за отделния случай.

За сметка на това, както вече посочих, производството по чл. 226 и следващите ДЕО дава възможност на чуждестранните адвокатски дружества да поискат обезщетение за вреди от нарушението на общностното право от България. То вече започна.

С други думи, който и да „спечели”, ще загуби държавният бюджет. Отново.

Меглена Кунева остава в ЕК

Меглена Кунева е обявила, че остава комисар до октомври т.г. На практика тя се отказва от мястото си на избран член на Европейския парламент.

Кунева е отрекла да е искала подкрепа от бъдещия премиер Бойко Борисов за евентуален втори мандат в Комисията.

Нов пробив за промените в климата

Постигнат е нов ангажимент на лидерите на Г-8 и Форумът на големите икономики (MEF). MEF приема целта от максимум 2 градуса увеличение на общата средна температура на атмосферата. Форумът на големите икономики включва, наред с държавите от Г-8, държави като Китай, Индия, Мексико и Индонезия – най-големите развиващи се икономики в света.

Въпреки това генералният секретар на ООН, Бан Ки Мун, каза, че тази цел е „недостатъчна” и следва да се подкрепи от средносрочни мерки за предотвратяване на катастрофалното въздействие на промените в климата.

ОЛАФ: Българските престъпници танцуват около нас

Франц-Херман Брюнер, генерален директор на ОЛАФ, каза при представянето на годишния доклад на службата против измамите,че „Някои престъпници все още танцуват около нас и българското правителство, и това не ми харесва”.

Според него българските съдилища са най-слабото звено в съдебната власт. Той вярва, че политическият натиск върху съдебната система следва да се отслаби.

Съветът официално номинира Барозо за втори мандат

Съветът на Европейския съюз официално номинира Жозе Мануел Барозо като лицето, което Съветът възнамерява да назначи за председател на Комисията за периода от 1 ноември 2009 г. до 31 октомври 2014 г.

Това е важна стъпка в процедурата, вероятно предназначена да пресече възраженията на някои депутати от Европейския парламент към кандидатурата на Барозо.