Daily Archives: 22 юли 2009

Редовен доклад по механизма за сътрудничество и проверка

Европейската комисия публикува редовния си доклад по механизма за сътрудничество и проверказа напредъка на България и Румъния.

Докладът за България включва оценка по индикативните показатели в областта на правосъдието и вътрешния ред след последния ѝ подробен доклад (23 юли 2008 г.). Освен това в него се отправят препоръки към България въз основа на тази оценка.

Според доклада „поведението се промени и бе установен по-открит и честен диалог с българските власти на всички равнища”.

По-конкретните констатации на доклада са:

  • Създаването на постоянен съвместен екип за отстраняването на нарушения срещу финансовата система на ЕС е чудесна инициатива;
  • Убийствата, свързани с организираната престъпност, продължават, а известни престъпници не са задържани;
  • Продължава да има припокриване по отношение на организацията и в новата структура на Министерство на вътрешните работи, която все още не е довела до по-голяма ефективност на разследването на тежки престъпления;
  • Забавянията по наказателни дела са предизвикани до голяма степен от прекомерната формалност на наказателната процедура, от известна пасивност от страна на съда и от както изглежда неограничените възможности, които наказателно-процесуалното законодателство дава на подсъдимите да възпрепятстват производството;
  • Инспекторатът към Висшия съдебен съвет започна да функционира пълноценно през юни 2008 г. и постигна обнадеждаващи резултати в разследването на дисциплинарни нарушения и системни слабости в съдебната практика;
  • Необходимо е да се използва по-деен подход за борба с корупцията в уязвими области и сектори, като здравеопазването и образованието.

По въпроса за евентуалното прилагане на предпазна клауза за съдебните решения по наказателни дела, Комисията намира, че това не е необходимо. Според Комисията:

Дълбоките промени, които са необходими, могат да бъдат направени единствено в рамките на българското общество. Механизмът за сътрудничество и проверка е инструмент, чрез който се оказва подкрепа за изпълнението на тази задача; той не е цел сам по себе си, нито пък може да замести ангажимента, който българските власти трябва да поемат, за да уеднаквят съдебната система и практика с общите стандарти на ЕС.”

Според ЕК все още не е започнала задълбочена реформа на съдебната власт, което обуславя и продължаването на Механизма за сътрудничество и проверка и през 2010 г.